BOGU DZIĘKUJCIE, DUCHA NIE GAŚCIE!

List kręgu centralnego na rok formacyjny 2022/2023 List kręgu centralnego 2022/23 Droga wspólnoto Domowego Kościoła! Przed nami nowy rok formacyjny „Życie w świetle”, rok prowadzący nas do pięćdziesiątej rocznicy pierwszych rekolekcji dla rodzin i powstania pierwszych kręgów Domowego Kościoła, rok jubileuszowy. Rok święty w tradycji judaistycznej był rokiem szczególnych łask, darowania wolności, własności. Dziś w …
More