Domowy Kościół w Wielkiej Brytanii

Domowy Kościół w Wielkiej Brytanii jest częścią wspólnoty Domowego Kościoła, Gałęzi Rodzinnej Ruchu Światło Życie.

Założonej w Polsce przez Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego.


Domowy Kościół w Wielkiej Brytanii to 4 rejony: Szkocja, Anglia Północna, Anglia Centralna oraz Anglia Południowa i Walia. Podział kręgów DK na 4 rejony miał miejsce w 2012 roku. Było tam wtedy kilkanaście kręgów DK. Najpierw powołane zostały w rejonch pary łącznikowe. Po pewnym czasie formacji zaproponowaliśmy wybory pary rejonowej.

Anglia Południowa i Walia to prężnie rozwijający się rejon DK z największą liczbą kręgów i małżeństw uczestniczących w rekolekcjach formacyjnych piętnastodniowych (rodziny z Anglii przyjeżdżają na rekolekcje wakacyjne do Polski). Rejon Anglia Południowa jest bardzo rozległy terytorialnie, został więc podzielony na podrejony, którymi opiekują się pary łącznikowe wyznaczone przez parę rejonową. W miarę rozwoju kręgów DK i małżeństw z formacją podstawową nastąpi zapewne kolejny podział na podrejony lub powstaną oddzielne rejony.

www.dkoaza.uk