DK w Wielkiej Brytanii

Domowy Kościół w Wielkiej Brytanii jest częścią wspólnoty Domowego Kościoła, Gałęzi Rodzinnej Ruchu Światło Życie.

Założonej w Polsce przez Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego.

Odpowiedzialność za Domowy Kościół (DK) spoczywa na małżeństwach tworzących diakonię Domowego Kościoła, która na poszczególnych szczeblach struktury (kręgu, rejonu, diecezji, filii, kraju) podejmuje posługę na rzecz zachowania charyzmatu i jedności DK w ramach Ruchu Światło-Życie. 

Wspólnota Domowego Kościoła w Wielkiej Brytanii jest podzielona na 4 rejony: Szkocja, Anglia Północna, Anglia Środkowa i Anglia Południowa. Podział kręgów DK na 4 rejony miał miejsce w 2012 roku. Pary rejonowe odpowiadają za kręgi w poszczególnych rejonach:

Szkocja – para rejonowa Małgorzata i Maciej Samulscy (kontakt: szkocja@dkoaza.uk)

Anglia Północna – para rejonowa Anna i Witold Niklewscy (kontakt: angliapn@dkoaza.uk)

Anglia Środkowa – para rejonowa Jolanta i Marian Mazurek (kontakt: angliasrod@dkoaza.uk)

Anglia Południowa i Walia – para rejonowa Anna i Mikołaj Świdzińscy (kontakt: angliapd@dkoaza.uk)

Ze względu na rozmiar i liczbę kręgów w rejonie Anglia Południowa i Walia (23 kręgi) zostały powołane 4 pary łącznikowe pomagające parze rejonowej:

Londyn – para łącznikowa Ania i Damian Włodarczyk
Dunstable – para łącznikowa Agnieszka i Marek Czepińscy
Brighton, Bournemouth – para łącznikowa Halina i Mariusz Dominik
Gloucester – para łącznikowa Janina i Zbigniew Kulkowscy

W strukturze DK poza granicami Polski nie ma par diecezjalnych i filialnych. Odpowiedzialność za Domowy Kościół za granicą spoczywa na parze odpowiedzialnej za kontakty DK z zagranicą powołanej przez parę krajową – w wypadku Wielkiej Brytanii jest to para odpowiedzialna za kontakty DK z zagranicą w Europie Zachodniej – Beata i Jarek Bernatowiczowie.

Co potrzeba aby założyć Krąg Domowego Kościoła w Wielkiej Brytanii?

Do założenia kręgu potrzebny jest:

1. Kapłan gotowy podjąć się opieki duchowej nad kręgiem i uczestniczyć w comiesięcznych spotkaniach kręgu.

2. Od 4 do 7 małżeństw (sakramentalnych) gotowych spróbować formacji w Domowym Kościele i uczestniczyć w comiesięcznych spotkaniach.

3. Para pilotująca – powoływana przez parę rejonową i współpracująca z parą rejonową na etapie ewangelizacji i pilotowania. 

 Jeśli myślicie o utworzeniu kręgu DK prosimy o kontakt emailem na adres dkoaza@dkoaza.uk lub bezpośrednio z wybraną parą rejonową.

Nie tylko pomożemy we wskazaniu przygotowanej do posługi pary pilotującej ale także służymy poradą, materiałami formacyjnymi i informacyjnymi, polecimy konkretne rekolekcje oraz gotowi jesteśmy przyjechać lub wskazać małżeństwa (w zależności od odległości), które mogłyby zaprezentować DK w ramach Ruchu Światło-Życie w Waszej parafii (za zgodą i w porozumieniu z Waszym duszpasterzem odpowiedzialnym). Prosimy również o kontakt na powyższy e-mail jeśli szukacie kręgu DK w pobliżu waszego miejsca zamieszkania (np. po przeprowadzce).