Domowy Kościół w Wielkiej Brytanii

Domowy Kościół w Wielkiej Brytanii jest częścią wspólnoty Domowego Kościoła, Gałęzi Rodzinnej Ruchu Światło Życie.

Założonej w Polsce przez Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego.

Odpowiedzialność za Domowy Kościół (DK) spoczywa na małżeństwach tworzących diakonię Domowego Kościoła, która na poszczególnych szczeblach struktury (kręgu, rejonu, diecezji, filii, kraju) podejmuje posługę na rzecz zachowania charyzmatu i jedności DK w ramach Ruchu Światło-Życie. 

Wspólnota Domowego Kościoła w Wielkiej Brytanii jest podzielona na 4 rejony: Szkocja, Anglia Północna, Anglia Środkowa i Anglia Południowa. Podział kręgów DK na 4 rejony miał miejsce w 2012 roku. Pary rejonowe odpowiadają za kręgi w poszczególnych rejonach:

Szkocja – para rejonowa Małgorzata i Maciej Samulscy (kontakt: szkocja@dkoaza.uk)

Anglia Północna – para rejonowa Anna i Witold Niklewscy (kontakt: angliapn@dkoaza.uk)

Anglia Środkowa – para rejonowa Jolanta i Marian Mazurek (kontakt: angliasrod@dkoaza.uk)

Anglia Południowa i Walia – para rejonowa Anna i Mikołaj Świdzińscy (kontakt: angliapd@dkoaza.uk)

Ze względu na rozmiar terytorialny rejonu i liczbę kręgów pary rejonowe mogą powołać do opieki w podrejonach pary łącznikowe. Rejon Anglia Południowa i Walia (23 kręgi) został podzielony na 5 podrejonów gdzie zostały powołane 4 pary łącznikowe:

podrejon Londyn – para łącznikowa Ania i Damian Włodarczyk

podrejon  Dunstable – para łącznikowa Agnieszka i Marek Czepińscy

podrejon Brighton, Bournemouth, Slough – para łącznikowa Halina i Mariusz Dominik

podrejon Gloucester – para łącznikowa Janina i Zbigniew Kulkowscy

podrejon Walia, Devon – para rejonowa Ania i Mikołaj Świdzińscy

W strukturze DK poza granicami Polski nie ma par diecezjalnych i filialnych. Odpowiedzialność za Domowy Kościół za granicą spoczywa na parze odpowiedzialnej za kontakty DK z zagranicą powołanej przez parę krajową – w wypadku Wielkiej Brytanii jest to para odpowiedzialna za kontakty DK z zagranicą w Europie Zachodniej – Beata i Jarek Bernatowiczowie.

Co potrzeba aby założyć Krąg Domowego Kościoła w Wielkiej Brytanii?

Do założenia kręgu potrzebny jest:

1. Kapłan gotowy podjąć się opieki duchowej nad kręgiem i uczestniczyć w comiesięcznych spotkaniach kręgu.

2. Od 4 do 7 małżeństw (sakramentalnych) gotowych spróbować formacji w Domowym Kościele i uczestniczyć w comiesięcznych spotkaniach.

3. Para pilotująca – powoływana przez parę rejonową i współpracująca z parą rejonową na etapie ewangelizacji i pilotowania. 

 Jeśli myślicie o utworzeniu kręgu DK prosimy o kontakt emailem na adres dkoaza@dkoaza.uk lub bezpośrednio z wybraną parą rejonową.

Nie tylko pomożemy we wskazaniu przygotowanej do posługi pary pilotującej ale także służymy poradą, materiałami formacyjnymi i informacyjnymi, polecimy konkretne rekolekcje oraz gotowi jesteśmy przyjechać lub wskazać małżeństwa (w zależności od odległości), które mogłyby zaprezentować DK w ramach Ruchu Światło-Życie w Waszej parafii (za zgodą i w porozumieniu z Waszym duszpasterzem odpowiedzialnym). Prosimy również o kontakt na powyższy e-mail jeśli szukacie kręgu DK w pobliżu waszego miejsca zamieszkania (np. po przeprowadzce).