Adwentowy Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie rejonu Anglia Środkowa

10 grudnia w Nottingham, w Parafii p.w. Matki Bożej Częstochowskiej odbył się Adwentowy Dzień Wspólnoty Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie rejonu Anglia Środkowa.

16 rodzin z dziećmi w liczbie 17 przybyło by wspólnie przeżywać ten dzień i zgłębiać tajemnice naszej wiary. Ks. Krystian Strycharski wygłosił konferencję na temat eklezjalności Kościoła powołując się na trzy dokumenty soborowe: Konstytucja o Liturgii Świętej, Konstytucja Dogmatyczna o Kościele i Dekret o Ekumenizmie, podczas której uświadomił nam czym jest wspólnota Kościoła, jak Liturgia ma się stać wyrazem jedności całego Ludu Bożego i znakiem dla innych. Kościół to Lud Boży zjednoczony jednością Ojca i Syna w Duchu Świętym. A my mamy być świadkami i zapalać innych do bycia wspólnotą.

Podczas dzielenia się w grupach rozważaliśmy w jakim stopniu uczestniczymy w misyjnej i ewangelizacyjnej świadomości Kościoła i jakie działania możemy podjąć, by być „Żywym Kościołem. ” o charakterze eklezjalnym, który w centrum swoich wysiłków i dążeń stawia sprawę communio wertykalnej swoich członków – a więc ich wiary pojętej jako relacja osobowa do Chrystusa w Duchu Świętym.

Dzień Wspólnoty zakończyliśmy wspólnym radosnym oczekiwaniem na przyjście Pana, a wszystkie rodziny zostały obdarowane przez św. Mikołaja.

Chwała Panu!

Rodziny Domowego Kościoła
rejonu Anglia Środkowa wraz z dziećmi.