Wielkopostny Dzień Wspólnoty rejonu Anglia Środkowa

Wielkopostny Dzień Wspólnoty rejonu Anglia Środkowa w Leicester

Dnia 12 marca w parafii św. Pawła w Leicester Wielkopostny Dzień Wspólnoty Domowego Kościoła  Rejonu Anglia Środkowa, zgromadził 22 rodziny ich dzieci w liczbie 37. Szczególną radość sprawiła nam obecność par, które są dopiero na etapie ewangelizacji.

W tym dniu wyraziliśmy wdzięczność Panu Bogu za dzieło odkupienia. Przyzywając Ducha Świętego prosiliśmy   o Jego obecność i łaski. Prosiliśmy Pana    o wiarę, siły i wytrwałość.

Wygłoszona konferencja na temat diakonii czyli posługi w Kościele w ogóle przybliżyła nam potrzebę podjęcia diakonii we wspólnocie. Diakonia wynikająca z dojrzałości chrześcijańskiej, ma budzić się i wzrastać podczas formacji   w Domowym Kościele.

Obecny wśród nas proboszcz tejże paraf iks. Tadeusz Kordys przedstawił nam postacie osób, które są dla niego wzorcem w posłudze diakonijnej. Są to między innymi Papież Jan Paweł II, Prymas Polski Kardynał Stefan Wyszyński    i założyciel Ruchu światło życie ojciec Franciszek Blachnicki.

Podczas pracy w grupach zastanawialiśmy się, który z obrazów Chrystusa sługi jest najbliższy naszemu sercu. Doszliśmy też do wniosku, że posługę diakonijną wykonujemy  najpierw w swoich rodzinach, potem w kręgach, we wspólnocie i wreszcie w swoich parafiach. Diakonia dla nas ma stać się czymś zwyczajnym, nie może to być czynność okazjonalna lub wykonywana pod wpływem jakiegoś  impulsu. Do służby w Kościele powołany jest każdy chrześcijanin   i każda wspólnota chrześcijańska.

Choroba księdza Tadeusza zmobilizowała cała wspólnotę rejonu Anglia Środkowa do podjęcia modlitwy w jego intencji, a także o owoce przeżywanego Dnia wspólnoty. Dlatego też jesteśmy wdzięczni opatrzności Bożej, że pomimo choroby, ksiądz Tadeusz mógł być z nami w tym dniu przez cały czas.

Wdzięczni też jesteśmy gospodarzom miejsca – kręgom z Leicester za przygotowanie ciepłego posiłku oraz całą oprawę tej uroczystości. Dziękujemy też wszystkim uczestnikom za ich obecność, zaangażowanie, przygotowanie Drogi Krzyżowej i poczęstunek na agapę. Piotrowi i chórowi z Leicester dziękujemy za diakonię muzyczną.

Chwała Panu!