RELACJA z Coventry gdzie odbył się Adwentowy Dzień Wspólnoty Domowego Kościoła rejonu Anglia Środkowa

Dnia 11.12.2022 w Parafii pw. św. Stanisława Kostki w Coventry wspólnota Domowego Kościoła rejonu Anglia Środkowa zgromadziła się na Adwentowy Dzień Wspólnoty Ruchu Światło Życie.  Ten dzień rozpoczęliśmy od przeżycia Mszy św. parafialnej. Modlitwa Benedictus zjednoczyła nas  w dziękczynieniu za dzieła które Pan dokonuje w naszym życiu wspólnotowym i rodzinnym i wprowadziła nas w radosny przebieg zawiązania wspólnoty

Konferencja wygłoszona przez  ks. Romualda Szczodrowskiego zawierała wskazówki jakie papież Franciszek udzielił kościołowi by pomóc w ,,kontemplacji piękna i prawdy chrześcijańskiej celebracji”. Liturgia jako źródło i szczyt życia kościoła jest darem za który odpowiadamy wspólnie z księdzem proboszczem. Nasze wspólnoty przyczyniają się do budowania i kształtowania żywych zgromadzeń liturgicznych. Ks. Romuald zwrócił uwagę na środki jakie mogą pomóc w zostaniu dobrym chrześcijaninem, które zaleca ks. Blachnicki:

-życie Słowem Bożym przyjęcie słowa bożego jako słowa życia, wskazał na Maryję jako wzór słuchania i życia słowem bożym;

-wdrażanie do życia modlitwy i relacji osobowej z Bogiem;

– nieustanne nawracanie się, regularna spowiedź;

-wdrażanie do życia liturgicznego, uczestniczenie w Eucharystii która jest spotkaniem z żywym Bogiem

-wdrażanie do dawania świadectwa; chrześcijanin musi umieć dawać świadectwo o Chrystusie, nie tylko słowem ale też swoim życiem.

-wdrażanie do służby jako odpowiedzialność za życie wspólnoty rodzinnej czy też parafialnej.

Eucharystia to Chrystus Zbawiciel dany każdemu z osobna człowiekowi do dokonania zbawienia. Mszę św. tworzymy wszyscy, ma być to ofiarowanie naszego serca. Każdy gest w czasie liturgii jest bardzo ważny. Rodzice mają nauczyć dzieci gestów liturgicznych. Świadectwo rodziców jest istotne do wychowania w duchu chrześcijańskim. Duch św. działa w każdej celebracji.

W czasie spotkania w grupach rozmawialiśmy o niezwykle ważnej roli świecy w liturgii kościoła, a także mogliśmy poznać nazwy świec i rolę jaką spełniają.

Namiot spotkania był czasem wzajemnego wpatrywania się w siebie Jezusa i nas. Czasem rozmowy ze Zbawicielem.

Wspólne odśpiewanie pieśni ,, Zjednoczeni w Duchu” na zakończenie spotkania uświadomiło nam głęboką więź między nami. Dzień Wspólnoty jest okazją do dzielenia się z innymi tym co mamy najlepszego, spotkania z Jezusem Chrystusem z braćmi i siostrami – z naszą wielką rodziną, którą w tym dniu reprezentowało 17 małżeństw i 20 dzieci.