Dzień Wspólnoty w Walii

Szczęść Boże,

Przesyłamy plakat i informacje dotyczące Powakacyjnego Dnia Wspólnoty do rozesłania w kręgach – w październiku zapraszamy wszystkich do Walii!

Uczestnictwo w dniach wspólnoty Ruchu Światło-Życie jest ważnym elementem formacji w ciągu roku. To znak i przeżycie wspólnoty żywego Kościoła.

Jan Paweł II o oazowych dniach wspólnoty powiedział: „Tak rozumiem dzień wspólnoty. Jest to dzień rachunku, można by powiedzieć rachunku sumienia z dojrzałości, jaką osiągnęliśmy. Jest to równocześnie dzień podziękowania za tę dojrzałość, którą osiągnęliśmy w Chrystusie i przez Chrystusa pomiędzy sobą. […] Starajcie się w szczególny sposób otwierać wasze serca, w szczególny sposób dziękować, w szczególny sposób przepraszać, w szczególny sposób przeżywać jedność i w szczególny sposób o tę jedność prosić. Tę jedność, którą nawiązaliście w czasie oazy z Chrystusem i pomiędzy sobą, dzisiaj rozszerzacie. Na pewno jest to cząstka jakiejś wielkiej jedności wszystkich wspólnot, wszystkich wspólnot oazowych na ziemi polskiej, poza Polską, jest to jakaś cząstka wielkiej jedności Kościoła.”

Do informacji o Dniu Wspólnoty dołączyliśmy formularz online. Prosimy o zgłaszanie się uczestników Dnia Wspólnoty poprzez wypełnienie tego formularza – ułatwi to nam organizację opieki dla dzieci.

https://forms.gle/ds9fh5yHXoyiqcwZ7